Subgroepen

Burgerinitiatieven en maatschappelijke organisaties

Deze subgroep onderzoekt hoe sociale innovatie en sociale transformatie plaatsvindt via burgerinitiatieven en civil society netwerken. Hoe kunnen sociale innovaties uitgroeien tot – of bijdragen aan – een meer circulaire economie? Dit is belangrijk om te onderzoeken, omdat via deze weg een bestaande norm in de samenleving (bijvoorbeeld de norm van een lineaire economie) kan veranderen naar een nieuwe norm in de samenleving (bijvoorbeeld naar een meer inclusieve en circulaire economie).

Onderzoeksdoel

De belangrijkste beoogde resultaten zijn:

  1. Een bundel van vijf korte essays over (1) het belang van Sociale Innovaties & Burgerinitiatieven (2) sociale principes die belangrijk zijn bij burgerinitiatieven (3) belangrijke dilemma’s/belemmeringen (4) parallel naar de energietransitie (5) goede praktijkvoorbeelden. Deze bundel essays kunnen uiteindelijk ook gebruikt worden als bouwstenen om circulaire burgerinitiatieven verder te helpen;
  2. Een tranformatie-/co-creatie workshop met de praktijk;
  3. Een onderzoeksagenda: Als input voor gemeenschap die aan circulaire burgerinitiatieven werkt (praktijk en wetenschap) om inzicht te geven waar de (wetenschappelijke) kennis ontbreekt (knowledge gaps) en een set onderzoeksvragen die relevante kennis voor de praktijk kunnen opleveren.

Onderzoeksvragen

  • Wat houdt sociale innovatie bij burgerinitiatieven in en wat is een goed kader om voorbeelden uit de praktijk op verschillende schaalniveaus te evalueren?
  • Wat zijn aansprekende voorbeelden van sociale innovatie voor een circulaire economie geïnitieerd door burgerinitiatieven op gekozen domeinen en hoe dragen ze bij aan de transformatie naar een circulaire economie?
  • Wat kan geleerd worden van sociale innovatie door burgerinitiatieven in de energietransitie, wanneer het parallel wordt getrokken tussen de circulaire- en energietransitie?
  • Hoe kan het transformatiepotentieel van sociale innovatie voor circulaire economie door burgerinitiatieven beter benut worden en welke maatschappelijke structuren dienen hiervoor te veranderen?

Team

Jaco Quist

Assistent professor Sustainable Innovation and Transitions

TU Delft

Open de LinkedIn pagina.

Derk Loorbach

Director / Hoogleraar sociaal-economische transities

DRIFT / Erasmus Universiteit Rotterdam

Open de LinkedIn pagina.

Jifke Sol

Lector circulaire transities

Fontys Hogeschool

Open de LinkedIn pagina.

Johan Wempe

Hoogleraar Bedrijfsethiek en Duurzaamheid

Vrije Universiteit Amsterdam

Open de LinkedIn pagina.

Jeske Nederstigt

Onderzoeker Sociale Innovatie en Gedragsverandering

Fontys Lectoraat Circulaire Transitie

Open de LinkedIn pagina.

Thomas Hoppe

Associate Professor

TU Delft

Open de LinkedIn pagina.

Wouter Spekkink

Assistent Professor Governance

Erasmus Universiteit Rotterdam

Open de LinkedIn pagina.
foto Lucia

Lucia Zuiderwijk

Team Driver

Het Groene Brein

Open de LinkedIn pagina.

Contact

Lucia Zuiderwijk

lucia.zuiderwijk@hetgroenebrein.nl

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.