Subgroepen

Netwerken voor natuur-inclusieve (land)bouw

In deze subgroep onderzoeken we de rol die netwerken spelen binnen een duurzame transitie naar natuur-inclusieve bouw en landbouw. Dit vraagstuk is nu zeer relevant, aangezien een duurzame bouw en landbouw sector een essentieel onderdeel uitmaakt van een circulaire economie. We onderzoeken wat deze vorm van sociale innovatie bijdraagt aan het adresseren van de barrières in de context van natuur-inclusieve economische activiteiten in de bouw en landbouw. 

Onderzoeksdoel

Het overkoepelende doel van dit onderzoek is om meer duiding te geven aan de rol van netwerken in de transitie naar natuur inclusieve (land)bouw en daarmee het belang van netwerken in duurzame transities. Ook willen we dit onderzoek zo veel mogelijk koppelen aan de praktijk. Dit doen we door workshops te organiseren waarbij we mensen uit de praktijk uitnodigen om feedback te geven op onze gevonden barrières in de wetenschappelijke literatuur, en door interviews te houden met mensen vanuit de praktijk. Zo beogen we dat de resultaten van ons onderzoek ook relevanter worden voor de praktijk.

Als output willen we een wetenschappelijk paper publiceren, en hierna eventueel hetzelfde framework gebruiken voor andere natuur inclusieve sectoren. Ook zijn we nog aan het nadenken over hoe we onze resultaten het beste kunnen terugkoppelen naar de praktijk.

 

Onderzoeksvragen

Wat is de rol van nieuwe samenwerkingsvormen en coöperatieve netwerken in de transitie naar een natuurinclusieve landbouw en bouw sector?

  • Welke barrières bestaan er voor de adoptie van natuur-inclusieve (land)bouw?
  • Hoe kunnen sociale netwerken helpen deze barrières te overkomen?

Team

Maryse Chappin

Universitair Docent Innovatiewetenschappen

Universiteit Utrecht

Open de LinkedIn pagina.

Godelieve Spaas

Lector nieuwe economie

Avans Hogeschool

Open de LinkedIn pagina.

Maarten Punt

Lector Circular Economy and Social Entrepreneurship

Windesheim Honours College

Open de LinkedIn pagina.

Hens Runhaar

Associate Professor Environmental Governance

Universiteit Utrecht

Open de LinkedIn pagina.

Heico van der Blonk

Lector Netwerken in een Circulaire Economie

Hogeschool Windesheim

Open de LinkedIn pagina.

Helen Toxopeus

Assistant professor Business and Sustainability

Universiteit Utrecht

Open de LinkedIn pagina.

Open de LinkedIn pagina.

Contact

Colette van der Minne

colette.vanderminne@hetgroenebrein.nl

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.