Circulaire bedrijventerreinen zijn de toekomst

Nieuws

4 maart 2022

De laatste jaren trekt het onderwerp circulaire bedrijventerreinen steeds vaker de aandacht. Een mooie ontwikkeling, want bedrijventerreinen spelen een cruciale rol in de transitie naar een circulaire economie. Met deze boodschap verwelkomt Gijsbert Korevaar de deelnemers.

Wat is nodig voor de transitie naar een circulair bedrijventerrein? De werkgroep Circulaire Bedrijventerreinen ontwikkelt en deelt kennis over de transitie naar circulaire bedrijventerreinen. Tijdens de bijeenkomst ‘Circulaire bedrijventerreinen: samen circulair’ vertelden wij hierover. In dit artikel delen we onze inzichten.

 

De circulaire economie: een nieuwe framing

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: het concept ‘circulaire bedrijventerreinen’ is in feite niets nieuws. Dat stelt Kjell-Erik Bugge. Als we spreken over circulaire bedrijventerreinen, spreken we over bestaande concepten – als industriële symbiose en eco-industriële parken – die zijn samengebracht en nieuw leven zijn ingeblazen.

Het nieuwe “circulaire” jasje benadrukt de cruciale rol van bedrijventerreinen in de realiseren van de ambities van vandaag: de transitie naar een volledig circulaire economie in 2050. Maar we zien nog een opvallende verschuiving in de framing. Van “industriële ecologie” naar “circulaire economie”. Deze nieuwe framing laat zien dat de transitie aan een economische transitie is. Een transitie die vraagt om nieuwe businessmodellen en nieuwe spelregels in de markt.

Circulaire bedrijventerreinen: een complexe opgave

Het feit dat deze concepten nog steeds maar beperkt worden toegepast, laat zien dat het in praktijk brengen geen makkelijke opgave is. “De uitdagingen die ik in 1993 tegenkwam in het realiseren van industriële symbiose, zijn nog steeds niet opgelost”, zegt Kjell-Erik Bugge. De uitdagingen zijn vaak niet van technische, maar sociale aard. De uitdagingen spelen bovendien op verschillende niveaus: van het individu, van het bedrijf, het terrein en de bredere context, waaronder het beleid, zo licht Jaco Quist toe. De werkgroep Circulaire Bedrijventerreinen heeft in kaart gebracht wat deze uitdagingen zijn.

Zo merkte onderzoeker Mitchell Droog op dat personen die werken op en aan bedrijventerreinen vaak niet het vertrouwen hebben invloed te kunnen uitoefenen op de omgeving. Zij ervaren een gebrek aan zogenoemde zelfeffectiviteit. Als we de transitie willen stimuleren, dienen we te kijken naar hoe wij professionals kunnen laten zien op welke manieren zij kunnen bijdragen aan de transitie.

Circulaire bedrijventerreinen kunnen niet worden gerealiseerd zonder samenwerking op het terrein. Hiervoor moeten bedrijven wel met elkaar in contact komen en het vertrouwen hebben om de samenwerking aan te gaan. Een simpele interventie op een terrein, zoals het samenbrengen van medewerkers uit verschillende organisaties onder het genot van een kop koffie, kan een verrassend succesvolle uitkomst hebben. Door interactie te stimuleren weten medewerkers waar andere bedrijven mee bezig zijn. Ze ontdekken kansen voor samenwerking en weten elkaar te vinden, zo ziet Wouter Spekkink.

Ook het komen tot een gezamenlijke businesscase kan een uitdaging zijn, zo blijkt uit het onderzoek van Kasper Lange. De samenwerking moet van waarde zijn voor alle betrokken partijen. Iedereen moet er iets aan kunnen verdienen. Het werken aan een circulaire economie brengt heeft ook maatschappelijke waarde. Maar hoe neem je dit mee in de businesscase?

Kennis opdoen vraagt op actie en experimentatie

Het samenwerken tussen de wetenschap en de praktijk helpt om inzicht te krijgen in de uitdagingen en kansen in het realiseren van circulaire terreinen. Om meer kennis op te doen is bovendien actie en experimentatie nodig. Dankeld roept daarom personen die werken aan of op bedrijventerreinen op: “Betrek kennisinstellingen in de buurt en ga samen aan de slag op bedrijventerreinen met concrete projecten.”

Meer weten? Binnen de werkgroep Circulaire Bedrijventerreinen werkt de wetenschap en de praktijk samen in het identificeren van de sociale uitdagingen en kansen in de transitie naar circulaire bedrijventerreinen. Wil jij op de hoogte blijven van onze activiteiten? Of wil je meedoen en denken?

Mail dan naar mara.haverkort@hetgroenebrein.nl

 

 

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.