Transdisciplinair werken voor circulaire pioniers en beleidsmakers

Nieuws

24 mei 2023

Transdisciplinair werken: dé methode voor pioniers en beleidsmakers

Wat is de toegevoegde waarde van transdisciplinair werken voor circulaire pioniers en beleidsmakers?

Transdisciplinair werken is super omdat het eigenlijk heel logisch is, je kan veel van elkaar leren en staat samen sterker. Iedereen participeert in zijn kracht.Adriaan Hellemans, demonstration manager Cityloops, gemeente Apeldoorn

Een voorbeeld van zo’n transdisciplinaire samenwerking is Cityloops, een project vanuit de gemeente Apeldoorn waar beleidsmakers en circulaire pioniers samen werken aan een oplossing voor een maatschappelijk vraagstuk.

CityLoops

Apeldoorn is één van de deelnemende steden in CityLoops, een project waarin 7 Europese steden ervaring opdoen in het sluiten van de circulaire keten van organisch afval en bouw- en sloopafval. Binnen dit project begeleidt de gemeente Apeldoorn het transdisciplinaire proces.

In Apeldoorn was de straat Griffiersveld, een woonerf uit de jaren ‘70 in de wijk De Maten, toe aan een renovatie. De straatstenen in deze wijk waren aan vervanging toe en er was behoefte aan meer groen en betere regenwaterafvoer. De uitdaging binnen dit project was om deze renovatie zo circulair mogelijk uit te voeren.   

Om dit te doen is de gemeente Apeldoorn een transdisciplinaire samenwerking aangegaan met de partijen rondom deze renovatie. Normaal gesproken werken de partijen binnen de projectvoorbereiding ná elkaar, maar in dit geval al veel eerder. Ook zijn de bewoners meer betrokken doordat er bijvoorbeeld een Duurzame DoeDag georganiseerd is waarbij bewoners werden geïnformeerd over de plannen van de wijk.

Doordat partijen eerder samenwerkten is de reconstructie van de weg drie maanden eerder gestart dan met de standaard aanpak. 40% van de materialen van de oude straat zijn hergebruikt of gerecycled. Daarnaast was de buurt meer betrokken en waren er minder klachten van buurtbewoners, doordat deze in het proces zijn betrokken.

Om meer handvaten te bieden voor dit soort transdisciplinaire samenwerkingen is vanuit de Community Sociaal Circulair de Praktijkgids Transdisciplinair werken ontwikkeld. Dit is gedaan met ondersteuning van de Goldschmeding Foundation. In deze gids vind je informatie over de methode en het proces. Ook vind je verschillende tools die je helpen om een succesvolle transdisciplinaire samenwerking aan te gaan.

De gids is hieronder te downloaden. Onder het artikel vind je ook het volledige interview met Adriaan Hellemans en Inge Smolders over Cityloops.

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.