Transitiewetenschap als veranderaanpak steeds meer weerklank

Publicatie

4 februari 2021

PUBLICATIE WHITE PAPER

‘Houvast voor duurzame vernieuwers. Vier perspectieven op transitiedenken en doen.’

 

Houvast voor duurzame vernieuwers. Vier perspectieven op transitiedenken en doen

Transitiewetenschap als veranderaanpak steeds meer weerklank

In heel Nederland gaat het deze week over de transitie naar een circulaire economie. Tijdens de Nationale Conferentie op maandag sprak demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven over een ‘kantelpunt’. En op de talloze online evenementen die volgden in het teken van de Week van de Circulaire Economie 2021, klinkt de roep om systeemverandering steeds luider.

Transitie, kantelpunt, systeemverandering… begrippen die niet alleen deze week te horen zijn maar steeds vaker opduiken, bijvoorbeeld in strategieën van overheid en bedrijfsleven. En niet alleen in het kader van de circulaire economie maar ook als het gaat over energievoorziening, mobiliteit of landbouw.

De transitiewetenschap – ook wel ‘transitiedenken’ genoemd – vindt steeds meer weerklank als veranderaanpak bij vernieuwers met een duurzaamheidsmissie bij de overheid, het bedrijfsleven of non-gouvernementele organisaties (NGO’s). Het biedt hen houvast bij de grote opgaven van deze tijd.  Enerzijds door te helpen uit te zoomen en daarmee maatschappelijke systemen beter te overzien en te begrijpen. Anderzijds door in te zoomen en praktische handvatten te bieden: wat kun je op welk moment het beste doen (of laten) om duurzame verandering op gang te brengen of te versnellen?

Het Groene Brein vergelijkt vier perspectieven op transitiedenken en doen

Inmiddels zijn er vanuit verschillende Nederlandse kennisinstellingen verschillende perspectieven ontstaan op transitiedenken en doen. Bij Het Groene Brein signaleerden we dat het niet altijd duidelijk blijkt wat de verschillen in theorie en praktische benadering zijn tussen hen. Daarom hebben we het initiatief genomen, in samenwerking met DRIFT, Copernicus Institute for Sustainable Development, Nyenrode Business Universiteit, NewForesight en Wageningen University & Research, dit te verduidelijken. Hoe vertalen de wetenschappers het transitiedenken naar het transitie doen? Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Welke verschillen en overeenkomsten zien we? Waarin vullen ze elkaar aan?

De white paper kwam tot stand onder de paraplu van de Community Sociaal Circulair, een samenwerking van Het Groene Brein met de Goldschmeding Foundation.

Op de hoogte blijven over bijeenkomsten n.a.v. deze publicatie?
Naar aanleiding van deze publicatie zullen we de komende maanden een aantal bijeenkomsten organiseren met de verschillende vertegenwoordigers van de perspectieven rond concrete uitdagingen. Wil je hiervan op de hoogte blijven? Laat dan je naam en emailadres achter.

 

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.