Subgroepen

Sociale dilemma’s en paradoxen bij circulair ondernemen

Veel onderzoek naar de circulaire economie richt zich op de fysieke processen die bij de circulaire economie horen. Denk bijvoorbeeld aan onderzoek op materiaal niveau of onderzoek naar business modellen.

Maar is de circulaire economie in alle gevallen en vanzelfsprekend goed voor de mens? Welke dilemma’s brengt de circulaire economie met zich mee en welke kansen kan het de mens bieden? Deze vragen zijn tot nu toe onderbelicht geweest in onderzoek naar de circulaire economie en deze subgroep binnen de Community of Science heeft als doel om hier een verandering in te brengen.

Voorbeelden van sociale dilemma’s en kansen die worden onderzocht:

  • Automatisering en maatschappelijke uitsluiting: Automatisering is een kans om circulaire economie te versnellen, maar betekent dit ook automatisch dat iedereen toegang krijgt tot circulaire producten?
  • Gelijkheid: Circulariteit wordt vaak geassocieerd met lokale economieën, maar wat betekent dit voor de verdeling van rijkdom in de wereld?
  • Versnippering en decentralisatie: leidt dit tot meer innovatie en snellere ontwikkeling of juist tot meer onzekerheid?
  • Innovatie, groei en circulariteit: Is innovatie en groei wel wat er met circulariteit beoogd wordt en is die ‘circulaire groei’ goed voor de mens als consument?

Onderzoeksdoel

Het overkoepelende doel van dit project is het opstellen van een typologie van sociale kansen, dilemma’s en paradoxen in het kader van de circulaire economie die kan dienen als een startpunt voor verder wetenschappelijk onderzoek binnen dit essentiële en, tot nu toe, onderbelichte thema binnen de circulaire economie.

Concreet zal deze subgroep een rapport produceren (Nederlands- en Engelstalig), een artikel in een vaktijdschrift publiceren alsook een artikel in een geëigend wetenschappelijk tijdschrift.

Onderzoeksvragen

“Welke sociale kansen, paradoxen en dilemma’s brengt de circulaire economie met zich mee? Worden deze door de sleutelspelers herkend en hoe worden deze begrepen?”

  • In welke mate is de circulaire economie ook goed voor mensen?
  • In welke mate is circulariteit intrinsiek waardevol?
  • In welke mate leidt de circulaire economie tot sociale dilemma’s?
  • In welke mate leidt de circulaire economie tot sociale kansen?

Team

Johan Wempe

Hoogleraar Bedrijfsethiek en Duurzaamheid

Vrije Universiteit Amsterdam

Open de LinkedIn pagina.
Amba van Erkelens

Amba van Erkelens

PHD Candidate

Vrije Universiteit Amsterdam

Open de LinkedIn pagina.

Katinka Quintelier

Assistent professor Strategy and Ethics

Vrije Universiteit Amsterdam

Open de LinkedIn pagina.

Koen van Bommel

Assistent Professor Sustainability and Organization Theory

Vrije Universiteit Amsterdam

Open de LinkedIn pagina.

Esther Goodwin Brown

Strategist Circular Jobs Initiative

Circle Economy

Open de LinkedIn pagina.

Open de LinkedIn pagina.

Contact

Colette van der Minne

colette.vanderminne@hetgroenebrein.nl

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.