Werkgroepen

Circulaire bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen zijn een belangrijke motor van de Nederlandse economie. Bedrijventerreinen zijn naar schatting verantwoordelijk voor 30% van de totale werkgelegenheid in Nederland. Als de indirecte werkgelegenheidseffecten worden meegerekend bedrijventerreinen zelfs verantwoordelijk voor de helft van de totale werkgelegenheid in Nederland. Bovendien is zeker de helft van het bruto nationaal product te koppelen aan bedrijventerreinen, aldus Stec Groep

Bedrijventerreinen zijn dé ruimtelijke hotspot van de circulaire economie. Door de grote stromen van grondstoffen en materialen die bedrijventerreinen passeren, in combinatie met de nabijheid van potentiële partners voor circulaire samenwerking en de beschikbare ruimte voor recyclingprocessen en opslag biedt een bedrijventerrein bij uitstek kansen om circulaire principes toe te passen.

De circulaire potentie van bedrijventerreinen wordt structureel onderschat. In zowel het klimaatakkoord, alsook in het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie wordt nauwelijks aandacht besteed aan de kansen die bedrijventerreinen bieden. Dit is een gemiste kans, want naast de eigen bedrijfsvoering kan ook door de slimme inrichting van bedrijventerreinen en het samenwerken tussen bedrijven een bijdrage worden geleverd aan de circulaire economie.

Het realiseren van de circulaire potentie van bedrijventerreinen is niet eenvoudig. Het vraagt om nieuwe manieren van (samen-)werken. Waar binnen de wetenschap veel aandacht is voor de technologische innovaties die nodig zijn om een circulaire economie te realiseren, is er nog te weinig aandacht voor de benodigde sociale innovaties.

 

Activiteiten

De werkgroep Circulaire Bedrijventerreinen zet zich in om circulaire bedrijventerreinen hoger op de wetenschappelijke en bestuurlijke agenda te krijgen. Dit doen wij door het ontwikkelen, delen en toepassen van kennis die nodig is voor het realiseren van circulaire bedrijventerreinen.

Binnen de werkgroep werkt de praktijk en de wetenschap samen om in kaart te brengen wat de uitdagingen en kansen zijn in de transitie naar circulaire bedrijventerreinen.

Meer weten?

Wil je meer weten over onze activiteiten? Wil je betrokken worden bij wat wij doen? Neem contact op met Mara Haverkort, programmamanager bij de Community Sociaal Circulair: Mara.haverkort@hetgroenebrein.nl

Team

Jaco Quist

Assistent professor Sustainable Innovation and Transitions

TU Delft

Open de LinkedIn pagina.

Gijsbert Korevaar

Assistent Professor Industrial Symbiosis and Circular Economy

TU Delft

Open de LinkedIn pagina.

Kasper Lange

Docent-onderzoeker Lectoraat Circulair Ontwerpen en Ondernemen

Hogeschool van Amterdam, TU Delft

Open de LinkedIn pagina.

Guus Mulder

Senior Consultant Energie in de gebouwde omgeving

TNO

Open de LinkedIn pagina.

Mark van Ommen

Business Developer circulaire economie bouw & infra

TNO

Open de LinkedIn pagina.

Mitchell Droog

Onderzoeker | Change agent Sustainable Strategy and Innovation

Avans Hogeschool

Open de LinkedIn pagina.

Wouter Spekkink

Assistent Professor Governance

Erasmus Universiteit Rotterdam

Open de LinkedIn pagina.

Ebel Berghuis

Onderzoeker Netwerken in een circulaire economie

Hogeschool Windesheim

Open de LinkedIn pagina.

Kjell-Erik Bugge

Professor Business en Industrial Park Development

Saxion Hogeschool

Open de LinkedIn pagina.

Cees-Jan Pen

Lector Economie en Communicatie

Fontys Hogeschool

Open de LinkedIn pagina.

Mara Haverkort

Programmamanager

Het Groene Brein

Open de LinkedIn pagina.

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.