Subgroepen

Circulaire bedrijventerreinen

Bedrijven spelen een cruciale rol in de transitie naar een circulaire economie. Ruim één op de tien bedrijven (10,6%) in Nederlands is gevestigd op één van de meer dan 4.000 bedrijventerreinen (Stichting Lisa, 2019). Een bedrijventerrein biedt daarmee bij uitstek een kans om circulaire principes toe te passen.

 Op verschillende plaatsen binnen Nederland worden circulaire principes al toegepast op bedrijventerreinen. Alhoewel bedrijventerreinen veel kansen bieden om circulaire principes toe te passen, is gebleken dat dit in de praktijk niet eenvoudig is. Het realiseren van circulariteit op bedrijventerreinen vraagt om nieuwe manieren van (samen)werken.

Waar er binnen de wetenschap veel aandacht is voor de technologische innovaties die nodig zijn om een circulaire economie te realiseren, is er nog weinig aandacht voor de benodigde sociale innovaties. Deze subgroep binnen de Community of Science heeft zich daarom ten doel gesteld zicht te krijgen op de sociale innovaties die nodig zijn om circulaire praktijken op bedrijventerreinen te introduceren en te versterken. 

We werken binnen de subgroep samen met professionals uit zowel de academische en de bedrijfswereld om zo kennis te ontwikkelen die gelijk toe te passen is in de praktijk. Zo willen we concreet bijdragen aan een versnelling van de circulaire economie in Nederland.

Onderzoeksdoel

Doel van deze subgroep is om beter inzicht te krijgen in de mogelijkheden en barrières voor sociale innovaties bij het introduceren en versterken van circulaire praktijken bij bedrijventerreinen. Concreet hebben wij de volgende onderzoeksdoelen:

  • Overzicht van relevante sociale belemmeringen en kansen aan de hand van aansprekende voorbeelden in Nederland
  • Onderzoeksagenda opstellen voor sociale innovatie circulaire bedrijventerreinen parken in Nederland
  • Actie-agenda maken met aanbevelingen om de realisatie van circulaire bedrijventerreinen parken te bevorderen

Onderzoeksvragen

  • Wat houdt sociale innovatie op circulaire bedrijventerreinen in?
  • Welke sociale innovaties vinden plaats als circulaire praktijken en innovaties geïntroduceerd worden bij circulaire bedrijventerreinen en welke barrières bestaan er?
  • Welke veranderingen en sociale innovaties zijn nodig om circulaire bedrijventerreinen op grotere schaal te realiseren en welke barrières voor deze sociale innovaties dienen opgelost te worden?
  • Wat zijn relevante kennisvragen en wat is een mogelijke actieagenda voor de realisatie van circulaire bedrijvenparken?

Team

Jaco Quist

Assistent professor Sustainable Innovation and Transitions

TU Delft

Open de LinkedIn pagina.

Gijsbert Korevaar

Assistent Professor Industrial Symbiosis and Circular Economy

TU Delft

Open de LinkedIn pagina.

Kasper Lange

Docent-onderzoeker Lectoraat Circulair Ontwerpen en Ondernemen

Hogeschool van Amterdam, TU Delft

Open de LinkedIn pagina.

Guus Mulder

Senior Consultant Energie in de gebouwde omgeving

TNO

Open de LinkedIn pagina.

Mark van Ommen

Business Developer circulaire economie bouw & infra

TNO

Open de LinkedIn pagina.

Mitchell Droog

Onderzoeker | Change agent Sustainable Strategy and Innovation

Avans Hogeschool

Open de LinkedIn pagina.

Wouter Spekkink

Assistent Professor Governance

Erasmus Universiteit Rotterdam

Open de LinkedIn pagina.

Ebel Berghuis

Onderzoeker Netwerken in een circulaire economie

Hogeschool Windesheim

Open de LinkedIn pagina.

Kjell-Erik Bugge

Professor Business en Industrial Park Development

Saxion Hogeschool

Open de LinkedIn pagina.

Cees-Jan Pen

Lector Economie en Communicatie

Fontys Hogeschool

Open de LinkedIn pagina.

Mara Haverkort

Team Driver

Het Groene Brein

Open de LinkedIn pagina.

Contact

Mara Haverkort

Mara.haverkort@hetgroenebrein.nl

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.