Over ons

Waarom Sociale innovatie voor de Circulaire economie?

In 2050 hebben we in Nederland een circulaire economie. Dat is het streven. In het realiseren van deze nieuwe economie is tot nu toe echter vooral veel aandacht voor de technische aspecten terwijl juist ook de sociale dimensie essentieel is. Verandering is immers mensenwerk.

Wat vraagt de circulaire economie en bijbehorende nieuwe manier van werken van mensen? Hoe organiseer je het? Wat betekent het voor bepaalde beroepen, rollen en verhoudingen? Welke vaardigheden vraagt het? Welke andere manieren van samenwerking in de keten en nieuwe verdienmodellen zijn er nodig? Wat is het belang van netwerken of burgerinitiatieven? En hoe zorg je dat iedereen hierin mee komt en een plek krijgt? Sociale vernieuwing – sociale innovatie – is essentieel voor de vormgeving van de circulaire economie.

Er bestaat op dit moment echter weinig onderzoek gericht op deze sociale dimensies van de transitie naar een circulaire economie. Ook is er nog onvoldoende samenhang en samenwerking tussen wetenschappers onderling en met het bedrijfsleven en overheden. Om gerichter en effectiever kennisontwikkeling en -toepassing rond sociale vraagstukken in de circulaire economie te stimuleren, heeft Het Groene Brein, in nauwe samenwerking met de Goldschmeding Foundation, een meerjarige interdisciplinaire community van wetenschappers opgericht: een Community of Science gericht op Sociale Innovatie voor de Circulaire Economie.

Wat is Sociale Innovatie eigenlijk?

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: er bestaat geen eenduidige definitie van sociale innovatie, oftewel sociale vernieuwing. De invulling hangt af van wie je het vraagt. Binnen de interdisciplinaire Community of Science Sociaal Circulair focussen we op de sociale innovatie binnen de transitie naar de circulaire economie. Enerzijds gaat dat over organisatievraagstukken: welke nieuwe vormen van werken en competenties zijn er nodig voor het vormgeven van een circulaire economie?

Wat zijn andere manieren van samenwerking in de keten en welke nieuwe business modellen ontstaan er? Maar ook: welke burgerinitiatieven bestaan er op dit gebied en wat is het belang van deze voor de transitie? Anderzijds gaat het over de impact van circulair werken voor mens en samenleving: welke sociale dilemma’s en paradoxen ontstaan er en hoe kunnen ondernemers en beleidsmakers daar rekening mee houden?

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.