De circulaire textielketen laten groeien? Werk meer samen en wijs de consument de weg  

Nieuws

12 april 2022

De textielketen is een complexe keten om te verduurzamen. Vraagstukken variëren van materiaalgebruik tot recycling en van logistiek tot transparantie in de hele keten. Gelukkig werken er door heel Nederland innovatieve bedrijven, overheidsorganen en onderzoeksinstituten aan een circulaire textielketen. Hoe brengen we al deze initiatieven samen om ze te versterken en sneller naar die circulaire textiel- en modemarkt te gaan? En vooral: hoe orkestreren we samenhang tussen onderzoekers en praktijk voor een circulaire textielketen? Dat is de vraag die de Dutch Circular Textile Valley (DCTV) op 24 maart aan een groep wetenschappers en circulaire pioniers van de Community Sociaal Circulair stelde.

De DCTV wil kennis over de textielketen samenbrengen én toepassen
De textielketen biedt vraagstukken op allerlei niveaus, die bovendien ook over landsgrenzen heen gaan. Niet gek dus dat er heel veel verschillende kennisnetwerken actief zijn waarin ondernemers en onderzoekers werken aan een van die aspecten van het verduurzamen van de textielsector. Een van de doelen van de DCTV is daarom ook om te fungeren als kennisnetwerk, om kennis die er is te versterken en overzicht te bewaren op nationaal niveau. Antoine Heideveld, mede-oprichter van de DCTV: “Met gedeelde kennis maken we de textielsector sneller circulair, daar hebben we netwerken voor nodig. Met dat idee zijn de DCTV en vier regionale hubs opgericht waarbij partners met een specifieke focus op één deelgebied van het circulaire textiel-vraagstuk met elkaar kunnen samenwerken. Maar in de praktijk blijkt het best uitdagend om de kennis die er is bij elkaar te brengen, proactief samen te werken en inzichtelijk te krijgen wat er allemaal speelt.”

Een aanbeveling uit de groep experts is om kennisnetwerken te vormen op specifieke onderwerpen. Deze groepen zouden zich kunnen focussen op een duidelijk afgebakend thema, zoals de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV). Deze maatregel die vanaf 2023 ingaat, zal gevolgen hebben voor textielproducenten, maar ook voor gemeentes en burgers. Een kennisnetwerk op zo’n afgebakend thema zorgt voor diepgaande uitwisseling en slagkracht om de UPV verder in werking te brengen.  

Naast een specifiek kennisnetwerk rondom UPV, is er behoefte aan een overzichtelijk kennisplatform, waar onderzoekers, maar ook studenten, consumenten, bedrijven en overheden een overzicht kunnen vinden van de kennis die er al is. In plaats van dat er telkens weer nieuwe kennis-initiatieven hoeven worden opgezet, kan dit platform de nodige kruisbestuiving in gang zetten doordat het inzicht geeft in bestaande onderzoeken en samenwerkingen die er al zijn. Vanuit de community willen we daarom onderzoeken welke initiatieven hier al zijn én welke rol we zouden kunnen spelen bij het helpen opbouwen van zo’n kennisplatform.

Help de consument om door het bos de duurzame bomen te zien
Het creëren van meer bewustwording en gedragsverandering onder consumenten blijkt nog lastig in de textielindustrie. Ook hier zijn er allerlei duurzame initiatieven, maar voor de consument is het een enorme tijdsinspanning om deze te vinden. Consumentenplatforms werken met verschillende indicatoren, wat verwarring veroorzaakt over de duurzame keus. Daarnaast worden de schaduwzijden van fast fashion nog altijd verborgen door merken die pogen duurzaam over te komen.

Een tweede initiatief dat we daarom willen nemen, is het formuleren en uitzetten van een marketing opdracht bij kennisinstellingen, die zich richt op bewustwording onder consumenten. Door studenten zelf ideeën voor (social media) campagnes op te laten zetten, bereiken we een grote doelgroep en worden studenten zelf ook meegenomen in circulaire fashion. Daaromheen ontstaat een kennisnetwerk waarin onderwijsinstellingen kunnen samenwerken, gezamenlijk data ophalen en analyseren. Op deze manier werken we interdisciplinair samen met verschillende studies, zoals marketing & communicatie, psychologie, bedrijfskunde en fashion studies. De eerste stap is het formuleren van een opdracht, die verschillende onderwijsinstellingen van MBO tot WO zelf kunnen inbedden in hun onderwijs. Elke instelling kan op een voor haar geschikt moment meedoen. Er zit wel een einddatum aan vast, zodat we na een landelijke finale de beste communicatiecampagne kunnen lanceren.  

De Community Sociaal Circulair ontwikkelt deze ideeën verder samen met DCTV en haar partners, de deelnemers en de aanwezige wetenschappers van de Hanzehogeschool Groningen, de HvA en Fontys. Wil je hierin meedoen? Laat het weten aan d.defijter@hetgroenebrein.nl 

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.