De Zomernieuwsbrief

Nieuws

2 augustus 2021

De Community Sociaal Circulair is volop in beweging! In dit artikel hebben wij de nieuwe ontwikkelingen voor je op een rij gezet. Zo ben jij – terwijl je lekker aan het genieten bent van de vakantie – weer helemaal op de hoogte. Maakt wat je leest jouw nieuwsgierig? Wil je meer weten? Of heb je suggesties voor onze activiteiten? Het programmateam staat altijd open voor een gesprek. Voor nu: een mooie zomer toegewenst!

Hartelijke groeten,
Programmateam Sociaal Circulair

Mara, Lucia, Dianne, Antoine en Colette

Eeuwig zonde: Burgerinitiatieven geremd in transformatief potentieel

Burgerinitiatieven zijn dé aanjagers van de transitie naar een inclusieve circulaire economie. Althans, als zij die kans krijgen. Want burgerinitiatieven worden in het huidige systeem geremd in het realiseren van hun transformatief potentieel. Zonde! Het is een gemiste kans dat deze burgers – burgers die niet wachten op overheidsbeleid, maar op eigen initiatief aan oplossingen werken voor maatschappelijke uitdagingen – worden belemmerd in hun activiteiten.  Dit en meer komt aan bod in de vierdelige essaybundel die de werkgroep Burgerinitiatieven binnenkort publiceert getiteld ‘Burgerinitiatieven: de nieuwe aanvoerders van de inclusieve en circulaire economie’.

Het komende jaar zetten we in op het ontwikkelen van concrete handelsperspectieven voor burgerinitiatieven. Naast de onderzoekers, zijn al diverse partijen betrokken: DeBlauweWijkEconomie, Stichting Buurkracht en Nederland gaat Lokaal. Samen werken wij aan een kenniscoalitie, waarbinnen de wetenschap dienend is aan de complexe vraagstukken uit de dagelijkse praktijk van burgerinitiatieven.

Circulair niet vanzelfsprekend inclusief

Dat circulaire economie ook goed is voor de mens lijkt vanzelfsprekend. Maar als we echt kritisch kijken, zien we een aantal paradoxen ontstaan. Wat zijn deze paradoxen? En welke sociale dilemma’s en kansen brengt de circulaire economie met zich mee? Deze belangrijke vragen worden beantwoord in ‘De mens als sleutel tot de circulaire economie’. De publicatie heeft een duidelijke kernboodschap: “De circulaire economie moet breed worden geïnterpreteerd. Niet alleen de ecologische, maar ook de sociale impact verdient aandacht in de transitie naar een circulaire economie.”

Een inclusieve circulaire economie; dat is de gedeelde visie die het logisch vervolg vormt van deze werkgroep. Met diverse onderzoekers en praktijkpartners wordt verkend hoe kennis kan bijdragen aan het evenwicht tussen/de praktijk van circulair én inclusief ondernemen. Een belangrijk thema dat naar voren is gekomen in de verkenning is het ontwikkelen van betekenisvol werk op alle treden van de R-ladder.

Met de voeten in de klei voor natuur-inclusieve landbouw

Hoe kunnen netwerken bijdragen aan de transitie naar natuur-inclusieve bouw en landbouw? Middels workshops en interviews met de praktijk heeft deze werkgroep inzicht verkregen die een antwoord bieden op deze vraag. Deze worden verwerkt in een wetenschappelijke- en praktijkpublicatie. Deze publicaties dienen als basis voor netwerken om hun relevantie aan te tonen. Het kan hiermee een aanzet zijn om meer middelen vrij te maken of ondersteuning te bieden aan dergelijke netwerken.

Uit de gesprekken met de praktijk kwam een duidelijk beeld naar voren. Innovatieve boeren hebben er genoeg van het object te zijn van onderzoek. Als onderzoekers echt van waarde willen zijn in de boerenpraktijk, dan worden zij een proactieve speler in het netwerk.  Alleen dan kunnen we samen de ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw versnellen, zo stellen zij. Met deze kennis in het achterhoofd hebben er verkennende gesprekken plaatsgevonden met de diverse netwerken van landbouwpioniers: Verrijkende Landbouw, Voor de Oogst van Morgen en Herenboeren. Dit heeft ertoe geleid dat wij ons met de Community Sociaal Circulair aansluiten bij de in opbouw zijnde kenniscoalitie Voedselsystemen. Hier kijken wij hoe kenniscocreatie een plek kan krijgen op fysieke ontmoetingsplekken voor landbouwers, ook wel Plaetsen genoemd.

De potentie van circulaire bedrijventerreinen structureel vergeten

Voor het waarmaken van de circulaire potentie van bedrijventerreinen moeten bedrijventerreinen hoger op de wetenschappelijke én bestuurlijke agenda komen. Om dit te realiseren is ingezet op het ontwikkelen van een kennisagenda. De kennisagenda biedt inzicht in de (sociale) knelpunten en kansen in de realisatie van circulaire bedrijventerreinen. De kennisagenda wordt opgezet in samenwerking met de praktijk. Deze kennisagenda zal als basis dienen voor toekomstige plannen van de werkgroep.

Bovendien zetten de diverse deelnemers van de werkgroep zich op persoonlijke titel in om circulaire bedrijventerreinen op de kaart te zetten. Zo waren Kjell-Erik Bugge en Mara Haverkort laatst te gast aan tafel bij Clok – de branchevereniging van bedrijventerreinen – om te spreken over het belang van sociale innovatie voor het realiseren van circulaire bedrijventerreinen. Hierover is een artikel gepubliceerd in het vakblad Kringen. Ook Cees-Jan Pen spreekt zich regelmatig uit over het thema, zoals in het artikel ‘‘Hoge eisen, weinig slagkracht bij gemeenten’.

 

Meer weten?

Zó. Hiermee ben je helemaal op de hoogte. Wil je meer weten? Of heb je interesse om betrokken te worden bij het vervolg van de verkenning? Laat het ons weten!

 

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.