Samenwerken: de weerbarstige praktijk

Nieuws

18 november 2021

In een circulaire samenleving is samenwerking essentieel. Maar zoals veel van ons zullen weten: samenwerken is niet altijd eenvoudig. Tijdens de werkbijeenkomst op 4 november gingen we met elkaar in gesprek over samenwerken. Samen namen we de casuïstiek van drie circulaire pioniers onder de loep. De workshops leverde een aantal waardevolle inzichten op.

Workshop 1: Probeer de ander écht te begrijpen

Om de kledingbibliotheek 20BO tot een succes te maken is het samenwerken met kledingmerken cruciaal.Een kledingbibliotheek levert verschillende soorten waarden, niet alleen financiële, maar ook ecologische en sociale. Welke waarden zijn dit en hoe kun je hierop inspelen om kledingmerken aan boord te krijgen?

De sleutel zit in het beter begrijpen van de kledingmerken. Wat is hun businessmodel? Wat doen zij met hun restpartijen? Wat zijn hun eigen uitdagingen? Wat weerhoudt ze om samen te werken? Het is belangrijk om het gesprek aan te gaan. Startende ondernemers, zoals Bo, hebben alleen niet altijd het benodigde netwerk. De deelnemers van de workshop boden aan te willen fungeren als ambassadeurs en hun netwerk in te zetten. Deze case laat zien hoe een jonge, startende ondernemer met duurzame ideeën snel op een vruchtbaar spoor kan worden gebracht met behulp van deze rijke, betrokken community.

 

Workshop 2: Vertrouwen is cruciaal

Boeren experimenteren met nieuwe methodes om te komen tot duurzame landbouw. Zij weten wat in de praktijk wel en vooral ook niet werkt. Alhoewel boeren regelmatig onderwerp zijn van studie, worden zij zelden gezien als gelijkwaardige kennispartners. Dieter van den Broeck van Commonland stelde daarom de vraag: Hoe maken we de stap van onderzoek over boeren, naar onderzoek met boeren?

De wereld van de wetenschap en de praktijk staan op diverse fronten ver uit elkaar, zo bleek. Waar de praktijk snel moet, gaat de wetenschap traag. Waar de praktijk belang heeft, ambieert de wetenschap belangeloos te zijn. De wetenschappelijke wereld stuurt bovendien op uitkomsten waar de praktijk vaak geen baat bij heeft. Immers, welke boer heeft tijd voor het lezen van wetenschappelijke publicaties? Sterker, in de brainstorm kwam naar voren dat deze sturing van instellingen en fondsen de transdisciplinaire samenwerking dikwijls doorkruist. Het sturen op de output kan het proces van ontdekken verstoren in plaats van stimuleren. Het remt het lerende, iteratieve proces waarin wordt samengewerkt.

De oplossing is niet eenvoudig, zo bleek. De oplossing vraagt misschien wel om een verandering van een systeem, een transitie op zich. Wat kan er dan gedaan worden binnen bestaande kaders? Belangrijk is dat we aandacht hebben voor het creëren van begrip en vertrouwen. De praktijk ziet graag dat de wetenschap als samenwerkingspartner wat losser in haar rol komt te staan. Bovendien spreken sommigen zich uit tegen het “koloniseren” van de kennis door de wetenschap. De workshop biedt een eerste aanzet voor meer uitwisseling tussen wetenschap en praktijk.

 

Workshop 3: Kaders voor samenwerking

Hoewel er DeBlauweWijkEconomie al een constructieve, nauwe samenwerking heeft met enkele ambtenaren in Arnhem, lukt het nog onvoldoende om succesvolle pilots te schalen. Patrick Hoogenbosch stelt daarom de vraag: Hoe kunnen we pilots opschalen en verankeren in beleid?

Het ontbreekt aan kaders voor publiek-civiele samenwerking, zoals de samenwerking tussen markt en overheid die wél kent. Het ontwikkelen van dergelijke kaders in samenwerking met burgerinitiatieven en gemeenten in transdisciplinair samenwerkingsverband kan van waarde zijn. Living Labs en Koplopersprogramma’s bieden een kansrijke omgeving om samen te experimenteren. Het moet echter niet blijven bij experimenteren. Het is aan te raden om met duidelijke afspraken over de doelen van het experiment. Welke inzichten moeten worden opgedaan? Wanneer kunnen we spreken van een succes? Welke vervolgstappen nemen we bij succes? Ook de betrokkenheid van de beslissingsbevoegden in het maken van deze afspraken is essentieel.

 

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.