SusTelling: Storytelling voor duurzame transities

Nieuws

16 juni 2022

De klimaatcrisis vraagt om een aantal duurzame transities, zoals de energietransitie, de woningmarkt en van businessmodellen. Storytelling kan hier een grote rol in spelen. Daarom hebben de studenten Helena Comella Romeu, Luisa Röhrich, Franciska Német, Lisa Gollin, Mariana Tolkatser van Windesheim onderzoek gedaan naar de rol van storytelling in duurzame transities. Storytelling voor duurzaamheid, sustainability, heet SusTelling. Hoe kan SusTelling wetenschappers en circulaire pioniers helpen?

Het belang van (sustainable) storystelling

Om doelgroep/publiek te bereiken is het goed vertellen van je verhaal belangrijk, ook voor het wetenschappelijke verhaal. Mensen kunnen het onderwerp zo begrijpen en zich ermee verbinden. De toegang tot kennis is in deze tijd ondoorzichtig: er circuleert nuttige en echte informatie, maar ook onnodige en valse informatie, zeker ook als het om klimaat en duurzaamheid gaat. Filteren kan lastig zijn. Storytelling kan daarom een heel belangrijk middel voor wetenschappers en circulaire pioniers zijn om hun kennis en ervaring met een breder publiek te delen en de maatschappij te overtuigen een actieve rol te spelen in klimaatactie. Storytelling helpt zo eigenlijk om te snappen waarom bepaalde kennis of een actie voor jouw rol relevant is.

Zeker in de klimaatcrisis speelt storytelling een grote rol. Het is een van de grootste uitdagingen van deze tijd, maar een overdaad aan (verkeerde) informatie kan ervoor zorgen dat actie ontbreekt. Ook zijn traditionelere vormen van storytelling misschien niet voldoende om correcte informatie over de klimaatcrisis te verspreiden en mensen te activeren, juist omdat het zo’n complex onderwerp is.

Drie trends in SusTelling

In het onderzoek vroegen de studenten wat de belangrijkste trends in sustainable storytelling in de komende 10 jaar zijn. Uit hun onderzoek delen we graag drie trends die wetenschappers, circulaire pioniers en besluitvormers kunnen helpen met hun SusTelling:

1: Het gebruik van alternatieve narratieven. De stem van minderheden en inheemse volkeren laten horen en het perspectief van de natuur laten horen, zoals van planten en dieren. Deze stemmen zijn historisch gezien tot minderheid gemaakt, maar krijgen de laatste jaren steeds meer aandacht. De SDG’s hebben op dit moment bijvoorbeeld een Westerse storytelling, waar nog veel perspectieven in missen. Door meer narratieven toe te voegen in storytelling die lange tijd buitengesloten werden in de duurzame transities, krijgen we een beter beeld van de communities die geraakt worden door de klimaatcrisis en een onderdeel zijn van de bijbehorende duurzame transities.

2: Nadruk op authenticiteit. Naast het veelvuldige gebruik van wetenschappelijke feiten en cijfers, worden ook eigen zwakte of niet-perfect zijn en ‘struggles’ gebruikt in storytelling. Hierdoor ontstaan eerlijke en realistische verhalen. Dit is een tegenreactie richting het vele ‘greenwashing’ vanuit bedrijven, die exact het tegenovergestelde in hun storytelling gebruiken. In plaats daarvan biedt deze storytelling ruimte voor persoonlijke motivatie, eerlijkheid en reflectie.

3: Nadruk op connectie en herkenbaarheid. Tot slot verwachten de studenten dat er meer SusTelling zal komen gericht op het gevoel dat mensen krijgen wanneer ze erover horen. Door meer te focussen op het de connectie die de verteller met de luisteraar heeft, kan een gevoel van saamhorigheid ontstaan wat een ander effect heeft dan storytelling op basis van bijvoorbeeld harde cijfers. Denk hierbij aan verhalen die een klein onderdeel van een duurzame transitie aankaarten, of op individuele betrokkenheid en dus actie gericht zijn.

We zijn benieuwd hoe deze vormen van duurzame storytelling de komende jaren vorm gaan krijgen!

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.