Hoera! De Community Sociaal Circulair bestaat 1 jaar

Nieuws

1 april 2021

Precies een jaar geleden ging de Community Sociaal Circulair officieel van start. Samen met onze leden blikten wij afgelopen week terug op een succesvol eerste jaar. Een jaar waarin wij het thema sociale innovatie voor de circulaire economie op de kaart hebben gezet. De komende maanden worden de belangrijkste resultaten van de werkgroepen gepubliceerd. In dit artikel lichten we alvast een tipje van de sluier op.

Een groeiend netwerk

Dat er veel interesse is in het thema ‘sociale innovatie voor de circulaire economie’ is duidelijk. Want in een jaar tijd is het aantal actieve leden maar liefst verdubbeld! Inmiddels zetten meer dan 30 wetenschappers zich in voor het ontwikkelen, toepassen en delen van kennis over dit belangrijke thema. Dit doen zij binnen vier aparte werkgroepen, ieder met een eigen focus.

Netwerken voor natuur-inclusieve bouw en landbouw

Hoe kunnen netwerken bijdragen aan de transitie naar natuur-inclusieve bouw en landbouw? Middels workshops en interviews met de praktijk heeft deze werkgroep inzicht verkregen die een antwoord bieden op deze vraag. Deze worden verwerkt in een wetenschappelijke- en praktijkpublicatie. Deze publicaties dienen als basis voor netwerken om hun relevantie aan te tonen. Het kan hiermee een aanzet zijn om meer middelen vrij te maken of ondersteuning te bieden aan dergelijke netwerken.

Circulaire Bedrijventerreinen

Voor het waarmaken van de circulaire potentie van bedrijventerreinen moeten bedrijventerreinen hoger op de wetenschappelijke én bestuurlijke agenda komen. Om dit te realiseren is vol ingezet op het ontwikkelen van een kennisagenda en het verkennen van potentiële praktijkpartners. De kennisagenda biedt inzicht in de (sociale) knelpunten en kansen in de realisatie van circulaire bedrijventerreinen en is opgezet i.s.m. de praktijk.

De rol van burgerinitiatieven

Wat is de rol van burgerinitiatieven in de transitie naar een circulaire economie? Door middel van bijeenkomsten, interviews en discussies met en tussen de wetenschappers zijn er het afgelopen jaar veel nieuwe invalshoeken en inzichten op deze vraag gekomen. Het eindresultaat van deze samenwerking is beschreven in vijf essays. Middels infographic zullen de opgedane inzichten worden gedeeld met relevante beleidsmakers.

Sociale dilemma’s

Is de circulaire economie vanzelfsprekend goed voor de mens? Welke dilemma’s brengt de circulaire economie met zich mee en welke kansen kan het de mens bieden? Deze werkgroep beantwoord deze belangrijke vragen in een rapport dat deze maand wordt gepubliceerd. Daarbij pleit deze groep voor een bredere betekenis van de circulaire economie, waarin het sociale aspect meegenomen wordt.

Titelbladen publicaties

Vooruit kijken

Met het eenjarig-bestaan van de Community Sociaal Circulair is het niet alleen tijd om terug te blikken, maar ook vooruit te kijken: Waar zetten wij ons het komende jaar voor in? De komende tijd zal de Community Sociaal Circulair invulling geven aan deze vraag. Een ding is zeker: in jaar twee werken we naar een structurele samenwerking met de praktijk. Op deze manier kunnen wij onze missie realiseren: het versnellen van de transitie naar een circulaire economie. Dit doen we door kennis over de tot nog toe onderbelichte sociale innovatie te ontwikkelen, toe te passen en te delen.

Wil jij op de hoogte blijven van ons onderzoek? Volg ons dan op LinkedIn! Wil jij een bijdrage leveren aan de Community Sociaal Circulair? Schroom niet om contact op te nemen met Colette van der Minne!

Benieuwd naar onze publicaties?

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.