Toekomstbestendige Bedrijventerreinen: Een terugblik met lector Kjell-Erik Bugge

Nieuws

15 december 2020

Donderdagmiddag 10 december vond het webinar Toekomstbestendige Bedrijventerreinen plaats. In dit webinar werden deelnemers praktische handvatten geboden voor de verduurzaming van bedrijventerreinen. Het webinar werd georganiseerd door Stichting CLOK en Transitiemakers in samenwerking met MKB-Nederland.

Tijdens het webinar waren diverse gasten aan het woord, waaronder de voorzitter van het klimaatakkoord, Ed Nijpels, en lector ‘Ontwikkeling Werklocaties’, Kjell-Erik Bugge. Bugge is tevens deelnemer van de subgroep Circulaire Bedrijventerreinen van de Community of Science Sociale Innovatie voor de Circulaire Economie. Een initiatief van Het Groene Brein in samenwerking met het Goldschmeding Foundation. Samen met Kjell-Erik Bugge blikken wij terug op het webinar van afgelopen donderdag.

Foto: Lector Kjell-Erik Bugge

Bedrijventerreinen geen prioriteit in beleid

Bedrijventerrein worden door sommigen gezien als het ondergeschoven kindje in het Nederlands klimaatbeleid. Ondanks de grote potentie voor verduurzaming, krijgen bedrijventerreinen relatief weinig aandacht. Waarom komt het woord “bedrijventerrein” bijvoorbeeld niet voor in het Klimaatakkoord?

Deze vraag werd dhr. Nijpels gesteld tijdens het webinar. Kjell-Erik Bugge zegt hierover: “Mijn interpretatie van zijn antwoord is dat dit niet nodig is, omdat het voldoende is om aandacht te besteden aan de bedrijven. Hier ben ik het wel mee eens, maar wel met een nuancering. Het feit dat bedrijven zich op korte afstand van elkaar en een omgeving bevinden is wel een belangrijke succesfactor voor synergie en collectieve oplossingen. Dit geldt voor klimaat, energie én bedrijfskoppelingen binnen de circulaire economie. Kort gezegd: Een bedrijventerrein is meer dan een verzameling bedrijven binnen een afgebakend gebied.”

“Een bedrijventerrein is meer dan een verzameling bedrijven binnen een afgebakend gebied.”

Wie zet de eerste stap?

Investeren in verduurzaming, circulariteit en klimaatadaptatie komt ten goede aan de kwaliteit en daarmee de waarde van een bedrijventerrein. Er zijn allerlei subsidieregelingen beschikbaar om dergelijke investeringen te realiseren, aldus Nijpels. Toch ondervinden bedrijventerreinen uitdagingen in de verduurzaming van het terrein. Volgens Kjell-Erik Bugge hangt dit samen met het bestaan van een verantwoordelijkheidshiaat: “Verduurzaming van bedrijventerreinen is een verantwoordelijkheid van iedereen en van niemand in het bijzonder. Dit is een pittige uitdaging.” De circulaire economie gaat ons allemaal aan. Maar wie zet de eerste stap? En bij wie ligt de eindverantwoordelijkheid?

“Verduurzaming van bedrijventerreinen is een verantwoordelijkheid van iedereen en van niemand in het bijzonder. Dit is een pittige uitdaging.”

Bovendien is er meer aandacht nodig voor dat wat ondernemers drijft en stuurt: aandacht voor de bedrijfscontinuïteit, de business case en de investeringsbereidheid. Het blijven immers commerciële ondernemingen die voor het borgen van de bedrijfscontinuïteit afhankelijk zijn van het maken van winst. Ondernemers zien onvoldoende meerwaarde in de realisatie van circulaire bedrijventerreinen. Bedrijven hebben behoefte aan concrete business cases: voorbeelden van andere bedrijven en bedrijventerreinen die stappen hebben gezet richting klimaatadaptie, verduurzaming en circulariteit. Wat levert het hen op, waar liepen ze tegenaan en hoe zijn ze hiermee om gegaan?

De triple helix

Het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen vraagt om een samenwerking tussen de overheid, het bedrijfsleven én de wetenschap. Binnen de  subgroep Circulaire Bedrijventerreinen van de Community of Science Sociale Innovatie voor de Circulaire Economie werkt de praktijk en de wetenschap samen voor het ontwikkelen, delen én toepassen van kennis over circulaire bedrijventerreinen. Met de subgroep brengen wij knelpunten en kansen in de realisatie van circulaire bedrijventerreinen in kaart en vertalen wij deze naar een kennisagenda. Op deze manier leveren ook wij een bijdrage aan het versnellen van de realisatie van verduurzaming én circulariteit op bedrijventerreinen.

Wil je meer weten over de subgroep Circulaire Bedrijventerreinen van de Community of Science Sociale Innovatie voor de Circulaire Economie? Of wil je op de hoogte blijven van de kennisagenda? Stuur dan een mail naar mara.haverkort@hetgroenebrein.nl.

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.